iran flagفارســی

info@hafeztaplux.group

hafezgroup@gmail.com

 

+90 (542) 511 3030

Mecidiyeköy Yolu CAd, Şehit Ahmet Sok, No: 12 Kat:19 Daire:1906, TRUMP TOWER Kuştepe/ŞİŞLİ, İSTANBUL/TÜRKİYE

1401/06/16

افزایش شرکت های حوزه تکنولوژی مالی در ترکیه

فـیـن تـک  تایمز  گـزارش  داده  است ترکیـه یک  اقـتـصاد مـتـوسـط رو بـه بــالا اسـت کـه  جـمـعیـت  زیــادی دارد و استانبول  خود به یک مرکز مالی بزرگ در خاورمیانه و  آفریقا 
تبدیل شده است  . یکی  از اموری که به شدت در ترکیه و به ویــژه در استـانبـول در حال افزایـش است شرکت های حوزه تکنولوژی های مالی است .  این گزارش خبر از آن می دهد که
در ترکیـه حدود 520 فین تک و 5 پلتفرم تامین مالی جمعی مـبــتــنـی    بــر   ســـهــام    مــعــتــبــر   وجــود   دارد.

بیله تیگن در این باره گفته است : "  شرکت های محلی باید توانایی  خود  را  برای  جذب  سرمایه  گذاری های بین المللی افزایش  دهند  و این امر مستلزم حمایت های دولت  است."
وی  افزود  مرکز  مالی استانبول فرصت خوبی برای ایجاد یک محیط  باز  که  به شکوفایی فین تک کمک می کند در اختیار گذاشته است . به طور متوسط سالانه  9 درصد از  استارت آپ 
های   تـازه   تـاسـیـس   در    اکـوسـیـسـتـم   بازارهای   مالی   ،  شـــرکــت  هــای   فــیــن تــک   هــســتــنــد.

Top