iran flagفارســی

info@hafeztaplux.group

hafezgroup@gmail.com

 

+90 (542) 511 3030

Mecidiyeköy Yolu CAd, Şehit Ahmet Sok, No: 12 Kat:19 Daire:1906, TRUMP TOWER Kuştepe/ŞİŞLİ, İSTANBUL/TÜRKİYE

1401/06/02

جشن ظفر در ترکیه همراه با کنسرت ها و جشن های رایگان

روز 30 آگـــوســت در تــرکــیــه جـشـن ظـفــر مــی بــاشــد .


در  ایــن   روز   مــیــهــن   دوســتــان   تــرک   به   رهـبـــری مــصطفــی کــمــال (آتــاتــورک)  در نبرد 4 روزه خود با یونان  پــیــروز شــدنــد . این نبرد که در منطقه ی کوتاهیه روی داد  ، آخــریــن   نبرد   دو   نیرو   بود . به همین  مناسبت  سی ام  آگوست  در  جـمـهــوری  تــرکــیــه  روز  پـیــروزی  نـامـگذاری  شده  است .


پس از شـکـسـت امـپــراطـوری عـثـمـانی در جنـگ جهانی اول ، یونانیـان بـرای جدا ساختن مناطق یونانی نشین پیشین آناتولی بــه ایــن مـنـاطـق نیـروی نـظامـی  فرسـتادند که تـرکها و عمدتا خـــود جـــوش  دســـت  بــه  مــقـــاومــت  طــولانــی  زدنـــد  .قدرت های  وقت  در  عمل   از  دعاوی  یونانیان   حمایت می کردند .اگـــــر    مـــقــــاومـــت   آن   زمـــان   تـــرکـــهــــا   نـــبـــود ، ایـــنـــک  کــشــوری به نام جمهــوری تـــرکـــیه وجود نداشت .


در  30  آگوست  همه  جای  ترکیه  کنسرت ها  و  جشن  های  رایگان  بــرگــزار  مــی شــود  کـــه  اطــلاع  رســــانـــی  خـــواهــد   شـــد .

Top