iran flagفارســی

info@hafeztaplux.group

hafezgroup@gmail.com

 

+90 (542) 511 3030

Mecidiyeköy Yolu CAd, Şehit Ahmet Sok, No: 12 Kat:19 Daire:1906, TRUMP TOWER Kuştepe/ŞİŞLİ, İSTANBUL/TÜRKİYE

1401/05/15

حمایت وکیل رایگان به مستاجران می رسد !

صاحبان خانه هایی که به محدودیت 25 درصدی افزایش قیمت اهمیت نمی دادند ، از شنیدن این خبر خوشحال نیستند  . پس  از افزایش  شدید  اجاره بها ، مقررات اجاره بها توسط دولت ارائه شد .
بر این اساس ، محدودیت 25 درصدی برای افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدید شده بین 11 ژوئن 2022 تا 1 ژوئیه 2023 اعمال شد. با این حال برخی از مالکان از مستاجرین اجاره بها بیش از حد تعیین شده درخواست کردند که این موضوع توسط قانون رسیدگی می شود و دولت برای این موضوع وکیل رایگان در اختیار مستاجران قرار می دهد.

Top